Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Nội dung giải thưởng

Hình thức

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Giải Chung cuộc

(01 giải/CTKM)

Tiền mặt

100.000.000

01

100.000.000

2

Giải Tháng

(01 giải/Tháng)

01 lượng vàng SJC

36.600.000

03

109.800.000

3

Giải Ngày

(10 giải/Ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

100.000

900

90.000.000

4

Giải Khuyến khích

(50 giải/Ngày)

10.000

4500

45.000.000

Tổng cộng

5.404

344.800.000

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./.)

Lưu ý:

- Giải thưởng hiện vật không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

- Giải thưởng thẻ nạp tiền MobiFone sẽ được trao cho khách hàng thông qua hình thức nạp tiền trực tuyến.

Lỗi - Địa chỉ truy cập không tồn tại

Địa chỉ truy cập không tồn tại. Bạn vui lòng click vào đây để quay lại trang chủ.