Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Giải thưởng

Hình thức

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Chung cuộc

(01 giải/chương trình)

Điện thoại

Samsung Galaxy S8 Plus

20.490.000

01

20.490.000

2

Giải Sao Mai

Thẻ nạp tiền MobiFone

10.000

Dự kiến

20.000(*)

200.000.000

Tổng cộng

20.001

220.490.000

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng./.)

Ghi chú:

- Giải thưởng là thẻ nạp tiền MobiFone sẽ được trao qua hình thức nạp tiền trực tuyến.

- Giải thưởng là hiện vật có thể được quy đổi sang tiền mặt với giá trị tương đương.

- Màu sắc giải thưởng do Công ty MobiFone Global quyết định.

(*): Số lượng giải thưởng có thể thay đổi (tăng/giảm) so với dự kiến, tùy thuộc vào số lượng khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình