Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng CTKM Muôn màu Showbiz

STT

Cơ cấu

Giải thưởng

Đơn giá

(VND)

Số lượng

Thành tiền

(VND)

1

Giải Chung cuộc

(01 giải/chương trình)

Điện thoại

Samsung Galaxy Note 9 128GB

23.000.000

01

23.000.000

2

Giải Tuần

(10 Giải/Tuần)

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 đồng

200.000

130

26.000.000

3

Giải Vàng (*)

Thẻ nạp tiền MobiFone 10.000 đồng

10.000

12.660

126.600.000

Tổng cộng

12.791

175.600.000

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng./.)

Ghi chú:

- Giải thưởng là thẻ nạp tiền MobiFone sẽ được trao qua hình thức nạp tiền trực tuyến.

- (*): Số lượng giải thưởng có thể thay đổi so với dự kiến, tùy thuộc vào số lượng khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình.

- Giải thưởng hiện vật: + Màu sắc giải thưởng do Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu quyết định

+ Giải thưởng được quy đổi sang tiền mặt theo giá trị đã công bố.