DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI CHUNG CUỘC

CTKM “SÔI ĐỘNG SHOWBIZ – GIAI ĐOẠN 2”

STT

Số điện thoại

TT xếp hạng

Tổng điểm

Thời gian đăng ký gói Tin giải trí

Giải thưởng

1

8412233728xx

100

28700

28/1/2017 6:37:42

Samsung Galaxy S8 Plus