DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI THÁNG

CTKM “MUÔN MÀU SHOWBIZ”

STT

Cơ cấu

Số điện thoại

TT trong BXH

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Ghi chú

1

Giải Chung cuộc

847794834xx

39

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 128 GB

23.000.000 vnd

Chính thức