Kết quả trúng thưởng

MobiFone xin chúc mừng những khách hàng đã may mắn trúng các giải của chương trình khuyến mại “Đồng hành Euro 2016”.

Tại Tòa nhà MobiFone – Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn Cầu đã tổ chức Lễ quay số để xác định khách hàng trúng các giải thưởng của chương trình.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Xúc tiến Thương mại, đại diện báo chí, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn Cầu, đại diện khách hàng của MobiFone.

KẾT QUẢ QUAY SỐ GIẢI CHUNG CUỘC – CTKM “ĐỒNG HÀNH EURO 2016”

STT

Số thuê bao

Giải thưởng

121

841262505***

150000000604175

GIAI CHUNG CUOC_DHC_EURO_FINAL


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TỪ NGÀY 25/05/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 23/06/2016

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TỪ NGÀY 24/06/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 23/07/2016

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TỪ NGÀY 24/07/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 22/08/2016
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT NGÀY TỪ NGÀY 24/07/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 22/8/2016

CTKM “ĐỒNG HÀNH EURO 2016”

STT

Số thuê bao

Giải thưởng

84939296***

610000004605261

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160724

84933361***

620000004668613

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160725

84933995***

630000004715447

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160726

841212583***

640000004774727

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160727

841284693***

650000004805933

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160728

84905406***

660000004843447

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160729

841202159***

670000004921350

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160730

841226792***

680000004978601

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160731

84932467***

690000005006187

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160801

84938732***

700000005061997

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160802

841223349***

710000005125837

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160803

841217874***

720000005169292

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160804

84904950***

730000005210321

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160805

841218706***

740000005274551

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160806

84935833***

750000005345448

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160807

84933462***

760000005368557

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160808

84936253***

770000005399678

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160809

841204933***

780000005463263

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160810

841215463***

790000005506777

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160811

841203168***

800000005567946

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160812

841287355***

810000005610512

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160813

841288978***

820000005690918

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160814

841213916***

830000005737769

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160815

84934850***

840000005762777

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160816

841214226***

850000005825532

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160817

841226583***

860000005859981

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160818

841213548***

870000005949846

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160819

84903815***

880000005952408

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160820

84904072***

890000005998741

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160821

841224903***

900000006050926

GIAI DAC BIET NGAY_DHC_EURO_20160822

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG GIẢI NGÀY TỪ NGÀY 24/07/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 22/8/2016

CTKM “ĐỒNG HÀNH EURO 2016”

STT

Số thuê bao

Giải thưởng

1

841264048***

610000004606132

GIAI BA_DHC_EURO_20160724

2

841218522***

620000004682782

GIAI BA_DHC_EURO_20160725

3

841219593***

630000004705197

GIAI BA_DHC_EURO_20160726

4

84904372***

640000004745989

GIAI BA_DHC_EURO_20160727

5

84901730***

650000004822592

GIAI BA_DHC_EURO_20160728

6

84933520***

660000004859139

GIAI BA_DHC_EURO_20160729

7

84902532***

670000004905548

GIAI BA_DHC_EURO_20160730

8

84903745***

680000004945447

GIAI BA_DHC_EURO_20160731

9

84908492***

690000005033867

GIAI BA_DHC_EURO_20160801

10

84905174***

700000005043186

GIAI BA_DHC_EURO_20160802

11

84909017***

710000005098908

GIAI BA_DHC_EURO_20160803

12

841266779***

720000005170134

GIAI BA_DHC_EURO_20160804

13

841217174***

730000005249858

GIAI BA_DHC_EURO_20160805

14

84939321***

740000005267129

GIAI BA_DHC_EURO_20160806

15

841265362***

750000005336392

GIAI BA_DHC_EURO_20160807

16

84902566***

760000005369492

GIAI BA_DHC_EURO_20160808

17

841266873***

770000005414333

GIAI BA_DHC_EURO_20160809

18

841213315***

780000005456520

GIAI BA_DHC_EURO_20160810

19

841262790***

790000005502569

GIAI BA_DHC_EURO_20160811

20

841216374***

800000005554394

GIAI BA_DHC_EURO_20160812

21

841284338***

810000005618684

GIAI BA_DHC_EURO_20160813

22

84935588***

820000005656061

GIAI BA_DHC_EURO_20160814

23

84937370***

830000005739346

GIAI BA_DHC_EURO_20160815

24

841206030***

840000005778286

GIAI BA_DHC_EURO_20160816

25

84908218***

850000005805970

GIAI BA_DHC_EURO_20160817

26

84908557***

860000005847643

GIAI BA_DHC_EURO_20160818

27

841227112***

870000005936978

GIAI BA_DHC_EURO_20160819

28

84939711***

880000005963560

GIAI BA_DHC_EURO_20160820

29

841284569***

890000006024565

GIAI BA_DHC_EURO_20160821

30

841265958***

900000006057314

GIAI BA_DHC_EURO_20160822

31

84907986***

010000000000130

GIAI NHi_DHC_EURO_20160525

32

84935905***

620000004632373

GIAI NHi_DHC_EURO_20160725

33

84905498***

630000004730026

GIAI NHi_DHC_EURO_20160726

34

841287982***

640000004732161

GIAI NHi_DHC_EURO_20160727

35

841225658***

650000004798084

GIAI NHi_DHC_EURO_20160728

36

841224223***

660000004870692

GIAI NHi_DHC_EURO_20160729

37

84935353***

670000004934017

GIAI NHi_DHC_EURO_20160730

38

84934556***

680000004983594

GIAI NHi_DHC_EURO_20160731

39

841227362***

690000005039037

GIAI NHi_DHC_EURO_20160801

40

84909332***

700000005046268

GIAI NHi_DHC_EURO_20160802

41

84904419***

710000005106609

GIAI NHi_DHC_EURO_20160803

42

84936501***

720000005165524

GIAI NHi_DHC_EURO_20160804

43

841206235***

730000005253480

GIAI NHi_DHC_EURO_20160805

44

84908627***

740000005259041

GIAI NHi_DHC_EURO_20160806

45

841206439***

750000005341811

GIAI NHi_DHC_EURO_20160807

46

84909871***

760000005366652

GIAI NHi_DHC_EURO_20160808

47

84939450***

770000005398359

GIAI NHi_DHC_EURO_20160809

48

84939060***

780000005435576

GIAI NHi_DHC_EURO_20160810

49

841214153***

790000005519654

GIAI NHi_DHC_EURO_20160811

50

84939467***

800000005553977

GIAI NHi_DHC_EURO_20160812

51

84931633***

810000005616812

GIAI NHi_DHC_EURO_20160813

52

841224325***

820000005666065

GIAI NHi_DHC_EURO_20160814

53

841203682***

830000005730855

GIAI NHi_DHC_EURO_20160815

54

84939648***

840000005761761

GIAI NHi_DHC_EURO_20160816

55

84935018***

850000005809073

GIAI NHi_DHC_EURO_20160817

56

84935252***

860000005852103

GIAI NHi_DHC_EURO_20160818

57

84936290***

870000005907507

GIAI NHi_DHC_EURO_20160819

58

841226563***

880000005976184

GIAI NHi_DHC_EURO_20160820

59

84909445***

890000006025931

GIAI NHi_DHC_EURO_20160821

60

841288880***

900000006054083

GIAI NHi_DHC_EURO_20160822

61

84904934***

610000004624157

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160724

62

84902266***

620000004670455

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160725

63

84905109***

630000004698761

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160726

64

84938613***

640000004740231

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160727

65

84905528***

650000004781612

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160728

66

84907086***

660000004848741

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160729

67

84905978***

670000004943508

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160730

68

84934877***

680000004959161

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160731

69

84905301***

690000005002145

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160801

70

841264197***

700000005059385

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160802

71

841262790***

710000005126256

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160803

72

84903556***

720000005185772

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160804

73

84908880***

730000005212714

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160805

74

841207094***

740000005276851

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160806

75

84939567***

750000005318374

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160807

76

84907700***

760000005347474

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160808

77

84902853***

770000005393052

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160809

78

841267367***

780000005455364

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160810

79

84931649***

790000005496590

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160811

80

841229256***

800000005570546

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160812

81

841229397***

810000005610133

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160813

82

841208035***

820000005689769

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160814

83

84934848***

830000005734298

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160815

84

841214571***

840000005768879

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160816

85

841266773***

850000005816342

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160817

86

84905282***

860000005844349

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160818

87

841216862***

870000005943663

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160819

88

841223568***

880000005981364

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160820

89

84938123***

890000006010690

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160821

90

841223998***

900000006070366

GIAI NHAT_DHC_EURO_20160822