Tham gia

1. Đăng ký dịch vụ2. Đăng ký dịch vụ qua SMS

Thao tác

Cách thức thực hiện

Gói “Tin giải trí”

- Soạn DK GT gửi 9888 (Giá cước: 6.000 đồng/ngày)

- Cú pháp phụ: GT, KM, G, K, A, B

Gói “Chuyện hậu trường”

- Soạn DK HT gửi 9888 (Giá cước: 3.000 đồng/ngày)

- Cú pháp phụ: HT, H

3. Trả lời câu hỏi

Kênh tương tác

Cách thức trả lời câu hỏi

Qua SMS

Soạn A hoặc B gửi 9888 tùy đáp án lựa chọn

Qua wapsite/website

Tham gia theo hướng dẫn

Lưu ý:

- Khách hàng chỉ nhận được câu hỏi tiếp theo khi đã trả lời câu hỏi liền trước đó.

- Để lấy câu hỏi gần nhất về máy điện thoại, khách hàng soạn CH3 gửi 9888

Lỗi - Địa chỉ truy cập không tồn tại

Địa chỉ truy cập không tồn tại. Bạn vui lòng click vào đây để quay lại trang chủ.