Tham gia

1. Đăng ký dịch vụ1. Đăng ký dịch vụ

Gói Tin giải trí (Cước: 6.000đ/ngày)

Gói Chuyện hậu trường (Cước: 3.000đ/ngày)

Thao tác

Cách thức thựchiện

Gói “Tin giải trí”

- Soạn DK GT gửi 9888 (Miễn phí ngày đầu tiên, sau đó: 6.000 đồng/ngày)

- Cú pháp phụ: GT, KM, G, K,

Gói “Chuyện hậu trường”

- Soạn DK HT gửi 9888 (Miễn phí ngày đầu tiên, sau đó: 3.000 đồng/ngày)

- Cú pháp phụ: HT, H

2. Trả lời câu hỏi

Kênh tương tác

Cách thức trả lời câu hỏi

Qua SMS

Soạn X hoặc Y gửi 9888 tùy đáp án lựa chọn

Qua wapsite/website

Tham gia theo hướng dẫn

Lưu ý:

- Khách hàng chỉ nhận được câu hỏi tiếp theo khi đã trả lời câu hỏi liền trước đó.

- Để lấy câu hỏi gần nhất về máy điện thoại, khách hàng soạn CH3 gửi 9888